За ВАС Зрелостници

ДЗИ - майска и септемврийска сесия

На 11.04.2017г. се организира пробна матура по БЕЛ за всички ученици от 12 клас. Учениците са разпределени в съответни стаи в първи (основен) корпус на ПТГ"Д-р Никола Василиади".
На 12.04.2017г. се организира провеждането на пробна матура за втори предмет по избор за всички ученици от 12 клас, според изявяните от тях желания за явяване на ДЗИ. Учениците са разпределени в съответни стаи в първи (основен) корпус на ПТГ"Д-р Никола Василиади".
С заповед на министъра на МОН са определени следните дати за провеждане на ДЗИ за уч.2016/2017г.:

Сесия МАЙ-ЮНИ:

1.Български език и литература - 19.05.2017г.,- начало 08:00ч.

2.Втори държавен зрелостен изпит - 22.05.2017г.,- начало 08:00ч.

3.Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 26.05-31.05.2017г.

Сесия АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ:

 

  1. Български език и литература - 28.08.2017г.,- начало 08:00ч.
  2. Втори държавен зрелостен изпит - 29.08.2017г.,- начало 08:00ч
  3. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 30.08-05.09.2017г. Държавни изпити по теория и практика

С заповед на министъра на МОН са определени следните дати за провеждане на Държавни изпити по теория и практика за придобиване квалификационна степен за уч.2016/2017г.:

Сесия ЮНИ-ЮЛИ:

 

  1. Втора квалификационна степен - 06.06.2017г.,- начало 08:00ч.
  2. Трета квалификационна степен - 09.06.2017г.,- начало 08:00ч.

Сесия СЕПТЕМВРИ:

1.За всички квалификационни степени - 08.09.2017г., - начало 08:00ч.