За ВАС Зрелостници

ДЗИ - майска и септемврийска сесия

На 03.04.2018г. се организира пробна матура по БЕЛ за всички ученици от 12 клас. Учениците са разпределени в съответни стаи в първи (основен) корпус на ПТГ"Д-р Никола Василиади".
На 04.04.2018г. се организира провеждането на пробна матура за втори предмет по избор за всички ученици от 12 клас, според изявяните от тях желания за явяване на ДЗИ. Учениците са разпределени в съответни стаи в първи (основен) корпус на ПТГ"Д-р Никола Василиади".
С заповед на министъра на МОН са определени следните дати за провеждане на ДЗИ за уч.2017/2018г.:

Сесия МАЙ-ЮНИ:

1.Български език и литература - 21.05.2018г.,- начало 08:00ч.

2.Втори държавен зрелостен изпит - 23.05.2018г.,- начало 08:00ч.

3.Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 29.05-01.06.2018г.

Сесия АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ:

 

  1. Български език и литература - 28.08.2018г.,- начало 08:00ч.
  2. Втори държавен зрелостен изпит - 29.08.2018г.,- начало 08:00ч
  3. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 30.08-05.09.2018г. 

С заповед на министъра на МОН са определени следните дати за провеждане на Държавни изпити по теория за придобиване квалификационна степен за уч.2017/2018г.:

Сесия ЮНИ-ЮЛИ:

 

  1. Втора, трета и четвърта квалификационна степен - 06.06.2018г.,- начало 08:00ч.
  2. Първа квалификационна степен - 25.06.2018г.,- начало 08:00ч.

Сесия СЕПТЕМВРИ:

1.За всички квалификационни степени - 11.09.2018г., - начало 08:00ч.

 

С заповед на директора на ПТГ "Д-р Никола василиади"  са определени следните дати за провеждане на Държавни изпити по практика за придобиване квалификационна степен за уч.2017/2018г.

за специалност "Компютърна техника и технологии" - 28-29.05.18г./30-31.05.18г.- 1-ва група/2-ра група - компютърни зали

за специалност "Мехаторника" - 28-29.05.18г./30-31.05.18г.- 1-ва група/2-ра група - учебни лаборатории

за специалност "Авторанспортна техника" - 28-29.05.18г./30-31.05.18г.- 1-ва група/2-ра група - учебни лаборатории

за специалност "Системно програмиране" - 04-05.06.18г./07-08.06.18г.- 1-ва група/2-ра група - компютърни зали

за специалност "Автомобилна мехатроника" - 04-05.06.18г./07-08.06.18г.- 1-ва група/2-ра група - учебни лаборатории