Изпращане на ВИПУСК 2018

elena.ilieva's picture
Випуск 2018

На 14.05.2018г. от 13:00ч. в зала "Възраждане" ще изпратим всички ученици от ВИПУСК 2018 на ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово.

Класове и специалности на ВИПУСК 2018г.

12 "а" клас - спец. "Авторанспортна техника" - класен ръководител Виолета Иванова

12 "б" клас - спец. "Системно програмиране" - класен ръководител Мария Табакова

12 "в" клас - спец. "Компютърна техника и технологии" - класен ръководител инж. Майя Пенчева

12 "г" клас - спец. "Мехатроника" - класен ръководител Пенчо Колев

12 "д" клас - спец. "Автотранспортна мехатроника" - класен ръководител инж. Иван Банчев