Обявена обществена поръчка към АОП за газифициране на Учебен корпус 1

Одобрено е финансиране по инвестиционна програма на МОН за 2017г. за газифициране на Учебен корпус 1 на Професионална техническа гимназия "Д-р Никола Василиади" - Габрово.

В тази връзка е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на основание чл.20, ал.2, т.1 от Закона за обществените поръчки - ЗОП.

Цялата информация и документация може да видите в секция
"Профил на купувача - Обществени поръчки - Инвестиционна програма на МОН за газифициране на Корпус 1".