Олимпиади и състезания

ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019 – 2020 година и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев е утвърдил графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2019 – 2020 година съгласно приложение № 1, на националните състезания през учебната 2019 – 2020 година съгласно приложение № 2, и на националните състезания по професии през учебната 2019 – 2020 година съгласно приложение № 3.

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година

На 3 декември 2019г от 16.00 часа в РУО -Габрово се проведе работна среща с директорите на училищата за определяне за  координатори на областните кръгове на олимпиадите за учебната 2019/2020г..

ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово е определен за училищен координатор на областните кръгове на олимпиадите по "История и цивилизация", "Философия", "Гражданско образование".и "Техническо чертане" /вижте ТУК/

Протокол за резултатите на участниците в областен кръг на олимпиадата по Философия, проведен на 08.02.2020г.