Откриване на учебна 2018/19 година

2018/2019 учебна година

Откриването на новата учебна 2018/2019 година ще бъде на 17.09.2018г. от 10:00ч.

Всички ученици да бъдат в в двора на гимназията.в 09:45ч.

На добър час Василиадиевци - спорна и успешна нова учебна година!