Откриване на учебна 2019/20 година

2019/2020 учебна година

Откриването на новата учебна 2019/2020 година ще бъде на 16.09.2019г. от 10:00ч.

Всички ученици да бъдат в в двора на гимназията.в 09:45ч.

На добър час Василиадиевци - спорна и успешна нова учебна година!