Професии и специалности

Професионално направление: 481 Компютърни науки
Професия: 481030 Приложен програмист
Специалност: 4810301 Приложено програмиране

Професионално направление: 481 Компютърни науки
Професия: 481020 Системен програмист
Специалност: 4810201 Системно програмиране

Професионално направление 523 Електроника и автоматизация
Професия 523050 Техник на компютърни системи
Специалност 523501 Компютърна техника и технологии

Професионално направление 521 Машиностроене, металообработване и металургия
Професия 521140 Мехатроника
Специалност 5211401 Мехатроника

Професионално направление 521 Машиностроене, металообработване и металургия
Професия 321010 Машинен техник
Специалност 5210105 Машини и системи с ЦПУ

Професионално направление 525 Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати
Професия 525010 Техник на транспортна техника
Специалност 5250101 Автотранспортна техника

Професионално направление 525 Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати
Професия 525010 Техник на транспортна техника
Специалност 5250103 Автомобилна мехатроника