Спортен календар

На заседание на педагогическия съвет с протокол N16/ 10.09.2018г. е приет спортен календар за учебната 2018/2019г.

Правилник за провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт може да разгледате ТУК..

Съдържанието на спортния календар може да разгледате ТУК.