Класни ръководители

Класни ръководители за учебната 2018/2019 година

Клас

Специалност

Класен ръководител

стая

VII"а"

Компютърна техника и технологии

инж. Нелка Иванова

301 б

VII"б"

Приложно програмиране

Цветанка Генчева

301

VII"в"

Мехатроника

Каталина Гогова

323

VII"г"

Автотранспортна техника

Пенчо Колев

216

IX”а”

Компютърна техника и технологии

Силвия Христова

201

IX”б”

Системно програмиране

Инна Иванова Иванова

306

IX”в”

Машини и системи с ЦПУ

Иван Михайлов Башев

980

IX”г”

Автотранспортна техника

Илиана Минкова Кожухарова

303

X "a"

Компютърна техника и технологии

инж. Марина Михайлова Селиванова

113 а

X “б”

Системно програмиране

Десимира Николаева Тодорова

206

X “в”

Мехатроника

инж. Иванка Георгиева Станчева

201 б

X “г”

Машини и системи с ЦПУ

Димитър Колев

305

X"д"

Машини и системи с ЦПУ

Росица Николова

219

ХI”а”

Компютърна техника и технологии

Даниела Георгиева Павлова

204

ХI”б”

Системно програмиране

д-р Христина Иванова Денева

213

ХI”в”

Мехатроника

Емил Драганов

218

ХI”г”

Автотранспортна техника Автомобилна Мехатроника

инж. Сашо Панайотов Славов

212 a

ХII”а”

Компютърна техника и технологии

Даниела Божидарова Цветкова

208

ХII”б”

Системно програмиране

Христофор Николов Христов

201 a

ХII”в”

Мехатроника

Диляна Мариус Лефтерова

207

ХII”г”

Автомобилна мехатроника

Ренета Колева

217

ХII”д”

Автотранспортна техника

инж. Георги Кънев

213а

Клас Специалност Класен ръководител Стая

1. VІІ”а” Компютърна техника и технологии инж. Марина Михайлова Селиванова 113 а

2. VІІ”б” Системно програмиране Десимира Николаева Тодорова 206

3. VІІ”в” Машини и системи с ЦПУ Димитър Николов Колев 216

4. VІІ”г” Мехатроника инж. Иванка Георгиева Станчева 201 б

5. IX "a" Компютърна техника и технологии Даниела Георгиева Павлова 204

6. ІX “б” Системно програмиране Христина Иванова Денева 213

7. ІX “в” Мехатроника Светла Здравкова Ненова 215 a

8. ІX “г” Автотранспортна техника инж. Сашо Панайотов Славов 212 a

9. Х”а” Компютърна техника и технологии Даниела Божидарова Цветкова 208

10. Х”б” Системно програмиране Христофор Николов Христов 201 a

11. Х”в” Мехатроника Диляна Мариус Лефтерова 207

12. Х”г” Автомобилна Мехатроника Ренета Радичкова Колева 217

13. Х”д” Автотранспортна техника Георги Кънев Христов 214 a

14. ХI”а” Автотранспортна техника Виолета Цончева Иванова 322

15. ХI”б” Системно програмиране Мария Иванова Табакова 305

16. ХI”в” Компютърна техника и технологии инж. Майя Йосифова Пенчева 211 a

17. ХI”г” Мехатроника Пенчо Колев Колев 219

18. ХI”д” Автомобилна мехатроника инж. Иван Рачев Банчев 321

19. ХІI”а Автотранспортна техника Илияна Минкова Кожухарова 303

20. ХІI”б Системно програмиране Пенка Илиева Симеонова 320

21. ХІI”в” Компютърна техника и технологии инж. Нелка Йорданова Иванова 201 б

22. ХІI”г” Мехатроника Цветанка Иванова Генчева 302