Класни ръководители

elena.ilieva's picture

Класни ръководители за учебната 2017/2018 година

Клас

Специалност

Класен ръководител

стая

VII"а"

Компютърна техника и технологии

Силвия Христова

201

VII"б"

Приложно програмиране

Инна Иванова Иванова

306

VII"в"

Мехатроника

Иван Михайлов Башев

VII"г"

Автотранспортна техника

Илиана Минкова Кожухарова

303

IX”а”

Компютърна техника и технологии

инж. Марина Михайлова Селиванова

113 а

IX”б”

Системно програмиране

Десимира Николаева Тодорова

206

IX”в”

Машини и системи с ЦПУ

Димитър Николов Колев

216

IX”г”

Мехатроника

инж. Иванка Георгиева Станчева

201 б

IX"д"

Машини и системи с ЦПУ

Росица Николова

219

X "a"

Компютърна техника и технологии

Даниела Георгиева Павлова

204

X “б”

Системно програмиране

Христина Иванова Денева

213

X “в”

Мехатроника

Светла Здравкова Ненова

215 a

X “г”

Автотранспортна техника

инж. Сашо Панайотов Славов

212 a

ХI”а”

Компютърна техника и технологии

Даниела Божидарова Цветкова

208

ХI”б”

Системно програмиране

Христофор Николов Христов

201 a

ХI”в”

Мехатроника

Диляна Мариус Лефтерова

207

ХI”г”

Автомобилна Мехатроника

Ренета Радичкова Колева

217

ХI”д”

Автотранспортна техника

Георги Кънев Христов

214 a

ХII”а”

Автотранспортна техника

Виолета Цончева Иванова

322

ХII”б”

Системно програмиране

Мария Иванова Табакова

305

ХII”в”

Компютърна техника и технологии

инж. Майя Йосифова Пенчева

211 a

ХII”г”

Мехатроника

Пенчо Колев Колев

219

ХII”д”

Автомобилна мехатроника

инж. Иван Рачев Банчев

321

Клас Специалност Класен ръководител Стая

1. VІІ”а” Компютърна техника и технологии инж. Марина Михайлова Селиванова 113 а

2. VІІ”б” Системно програмиране Десимира Николаева Тодорова 206

3. VІІ”в” Машини и системи с ЦПУ Димитър Николов Колев 216

4. VІІ”г” Мехатроника инж. Иванка Георгиева Станчева 201 б

5. IX "a" Компютърна техника и технологии Даниела Георгиева Павлова 204

6. ІX “б” Системно програмиране Христина Иванова Денева 213

7. ІX “в” Мехатроника Светла Здравкова Ненова 215 a

8. ІX “г” Автотранспортна техника инж. Сашо Панайотов Славов 212 a

9. Х”а” Компютърна техника и технологии Даниела Божидарова Цветкова 208

10. Х”б” Системно програмиране Христофор Николов Христов 201 a

11. Х”в” Мехатроника Диляна Мариус Лефтерова 207

12. Х”г” Автомобилна Мехатроника Ренета Радичкова Колева 217

13. Х”д” Автотранспортна техника Георги Кънев Христов 214 a

14. ХI”а” Автотранспортна техника Виолета Цончева Иванова 322

15. ХI”б” Системно програмиране Мария Иванова Табакова 305

16. ХI”в” Компютърна техника и технологии инж. Майя Йосифова Пенчева 211 a

17. ХI”г” Мехатроника Пенчо Колев Колев 219

18. ХI”д” Автомобилна мехатроника инж. Иван Рачев Банчев 321

19. ХІI”а Автотранспортна техника Илияна Минкова Кожухарова 303

20. ХІI”б Системно програмиране Пенка Илиева Симеонова 320

21. ХІI”в” Компютърна техника и технологии инж. Нелка Йорданова Иванова 201 б

22. ХІI”г” Мехатроника Цветанка Иванова Генчева 302