Портфолио

Старши учител по история и цивилизация
Старши учител по химия и опазване на околната среда
Старши учител по немски език
Учител по английски език
Старши учител по теория за спец. "Мехатроника"
Главен учител професионална подготовка
директор на ПТГ"Д-р Никола Василиади"
Старши учител по Български език и литература
Учител по български език и литература