АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Специалност: „Автотранспортна техника

Професия:“Техник по транспортна техника“

/с разширено изучаване на английски език/

Обучението по специалността включва изучаването на:

  • устройство, видове и принципи на действие на двигателите с вътрешно горене;
  • конструктивни особености и принципи на работа на автотранспортната техника;
  • диагностика, техническо обслужване и ремонт на автотранспортната техника;
  • правила за безопасност на движението по пътищата;
  • теоретична и практическа подготовка по управление на моторните превозни средства;
  • приетите в тази специалност ще получават целеви стипендии във връзка с Постановление на МС №238 от 21.12.2017г.

 

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за:

  • управление на МПС - категория „В”;
  • диагностика, техническо обслужване и ремонт на автотранспортна техника.