Административен бюджет 2021

Бюджет на гимназията за 2021г.: 

  1. Заповед № РД -09-637/12.03.2021г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на бюджети на ВРБ към МОН
  2. Бюджет за 2021г. - изтегли документа

Анализ за изпълнение на бюджета на гимназията:

  1. за първо тримесечие на 2021г.: изтегли документа
  2. за първото шестмесечие на 2021г.: изтегли документа
  3. за деветмесечието на 2021г: изтегли документа
  4. Анализ за изпълнение на бюджета на гимназията за 2021г. : изтегли документа