Административен бюджет 2022

Бюджет на гимназията за 2022г.: 

  1. Заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на бюджети на ВРБ към МОН
  2. Бюджет за 2022г. - изтегли документа

Анализ за изпълнение на бюджета на гимназията:

  1. за първо тримесечие на 2022г.: изтегли документа
  2. за първото шестмесечие на 2022г.: изтегли документа
  3. за деветмесечието на 2022г: изтегли документа
  4. Анализ за изпълнение на бюджета на гимназията за 2022г. : изтегли документа