Администрация

 • Директор:
 • инж. Елена Андреева Илиева-Ибовска
  тел./факс: 066/80 32 14

 

 • Заместник-директори:
 • инж. Димитър Цветанов Димитров 
  зам. директор по учебно-възпитателната дейност 
  тел.: 066/80 53 07
 • инж. Любчо Димитров Симеонов 
  зам. директор по учебно-производствената дейност 
  тел.: 066/80 53 07
 • Корнелия Петрова Мотова 
  зам. директор по административно-стопанската дейност 
  тел.: 066/80 53 07

 

 • Канцелария(секретар):
 • тел.: 066/80 56 68