Администрация

 • Директор:

  Корнелия Мотова
  тел./факс: 066/80 32 14
  Приемно време: Понеделник от 14:00 часа до 17:00 часа
   

 • Заместник-директори:

  инж. Димитър Димитров 
  зам. директор по учебно-възпитателната дейност 
  Приемно време: Петък от 14:00 часа до 17:00 часа

  Росица Николаева
  зам. директор по учебно-производствената дейност 
  Приемно време: Вторник от 14:00 часа до 17:00 часа

  Христо Минков
  зам. директор по административно-стопанска дейност 
  Приемно време: Сряда от 14:00 часа до 17:00 часа
   

 • Технически сътрудник:
  Христина Атанасова
  тел.: 066/80 56 68
  Работно време: Всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа