Администрация

 • Директор:
 • Корнелия Мотова
  тел./факс: 066/80 32 14

 

 • Заместник-директори:
 • инж. Димитър Димитров 
  зам. директор по учебно-възпитателната дейност 
  тел.: 066/80 53 07
 • инж. Любчо Симеонов 
  зам. директор по учебно-производствената дейност 
  тел.: 066/80 53 07
 • Христо Минков 
  зам. директор по административно-стопанската дейност 
  тел.: 066/80 53 07

 

 • Технически сътрудник:
 • Христина Атанасова
 • тел.: 066/80 56 68