Възобновено присъствено обучение от 12.04.2021г.

възобновено присъствено обучение от 12.04.21г

Възобновено присъствено обучение от 12.04.2021г.

 

Уважаеми учители, ученици и родители,

Във връзка с решението на Националния оперативен щаб и по предложение на министъра на образованието Красимир Вълчев от 12.04.2021 г. учебният процес в училище ще се възстанови по схемата от преди 22.03.2021 г. Първи в училище се връщат присъствено учениците от 8 и 10 клас.

 

Със заповед на министъра на здравеопазването се възобновява присъственият учебен процес за учениците от 8-ти до 12-ти клас, при спазване на следния график:

от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от  8 и 10 клас;

от 12.04.2021г. до 23.04.2021г. - обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ за 9, 11 и 12 клас;

от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас;

от 26.04.2021г. до 29.04.2021г. - обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ за 8,10 и 11 клас;

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ГИМНАЗИЯТА

 

График на учебните часове в ОЕСР:

1 час 8.00 – 8.40 ч

2 час 8.55 – 9.35 ч

3 час 9.50 – 10.30 ч

4 час 11.00 – 11.40 ч.

5 час 11.55 – 12.35 ч.

6 час 12.50  – 13.30 ч

7 час 13.45 – 14.25 ч.

по графика на часовете в седмичното разписание

График на учебните часове в присъствено обучение:

1 час 8.00 – 8.45 ч

2 час 8.55 – 9.40 ч

3 час 9.50 – 10.35 ч

4 час 11.00 – 11.45 ч.

5 час 11.55 – 12.40 ч.

6 час 12.50 – 13.35 ч

7 час 13.45 – 14.30 ч.

 

С пълния текст на Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. министъра на здравеопазването можете да се запознаете ТУК.