Графици

 

График: Kонсултации с учениците през II учебен срок на учебната 2022/2023 година

График: График за провеждане на редовна сесия в самостоятелна форма на обучение, декември 2022г. - януари 2023 Заповед.

График: График за провеждане на изпитна сесия в самостоятелна форма на обучение, февруари 2023 Заповед.

График: График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик/ученици в самостоятелна форма на обучение през 2-ра поправителна сесия, април 2023 Заповед

График: Дежурство ПЪРВИ и ВТОРИ УЧЕБЕН КОРПУС

График: Приемно време на класните ръководители през II учебен срок на учебната 2022/2023 година

График: Провеждане на втори час на класа през II учебен срок на учебната 2022/2023 година

График: Класни работи през II учебен срок на учебната 2022/2023 година

График: Контролни работи през II учебен срок на учебната 2022/2023 година