Графици

 

График: Kонсултации

График: График за провеждане на редовна сесия в самостоятелна форма на обучение, декември 2021г. Заповед.

График: Поправителна сесия

График: Дежурство ПЪРВИ и ВТОРИ УЧЕБЕН КОРПУС

График: Приемно време на класните ръководители

График: Провеждане на втори час на класа

График:  Класни и контролни работи