Графици

 

График: Kонсултации с учениците през II учебен срок на учебната 2021/2022 година

График: График за провеждане на редовна сесия в самостоятелна форма на обучение, декември 2021г. Заповед.

График: Поправителна сесия за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение - февруари 2022г. Заповед.

График: Втора поправителна сесия за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение - април 2022г. Заповед.

График: Дежурство ПЪРВИ и ВТОРИ УЧЕБЕН КОРПУС

График: Приемно време на класните ръководители през II учебен срок на учебната 2021/2022 година

График: Провеждане на втори час на класа през II учебен срок на учебната 2021/2022 година

График:  Класни и контролни работи през II учебен срок на учебната 2021/2022 година