Графици

 

График: Kонсултации с учениците през I учебен срок на учебната 2022/2023 година

График: График за провеждане на редовна сесия в самостоятелна форма на обучение, декември 2022г. - януари 2023 Заповед.

График: Поправителна сесия за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение 

График: Втора поправителна сесия за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение  

График: Дежурство ПЪРВИ и ВТОРИ УЧЕБЕН КОРПУС

График: Приемно време на класните ръководители през I учебен срок на учебната 2022/2023 година

График: Провеждане на втори час на класа през I учебен срок на учебната 2022/2022 година

График: Класни работи през I учебен срок на учебната 2022/2023 година

График: Контролни работи през I учебен срок на учебната 2022/2023 година