Дипломиране на ВИПУСК 2018

Випуск 2018

Съобщение

Дипломите на всички завършили ученици от ВИПУСК 2018г.
ще се връчват на 22.06.2018г. (петък) от 10:30ч. в актовата зала в учебен корпус 2 на ПТГ "Д-р Никола Василиади".

Класове и специалности на ВИПУСК 2018г.

12 "а" клас - спец. "Авторанспортна техника" - класен ръководител Виолета Иванова

12 "б" клас - спец. "Системно програмиране" - класен ръководител Мария Табакова

12 "в" клас - спец. "Компютърна техника и технологии" - класен ръководител инж. Майя Пенчева

12 "г" клас - спец. "Мехатроника" - класен ръководител Пенчо Колев

12 "д" клас - спец. "Автотранспортна мехатроника" - класен ръководител инж. Иван Банчев

 

На добър час на всички дипломирали се!