ЕРАЗЪМ АКРЕДИТАЦИЯ в сферата на ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ и ОБУЧЕНИЕ

ПТГ "Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ" получи акредитация в сферата на Професионалното образование и обучение.

 

Европейската комисия и Центъра за развитие на човешките ресурси издаде 
ЕРАЗЪМ АКРЕДИТАЦИЯ с Акредитационен код 2022-1-BG01-KA120-VET-000106150
на Професионална техническа гимназия "Д-р Никола Василиади" в сферата на професионалното образование и обучение със срок на валидност от 01.01.2023г. - 31.12.2027г.

 

Сформираният екип от гимназията започна планиране на дейностите за първата година от акредитацията - 2023-2024г.