Еразъм+ "Европейска мобилност на ученици" 2020

Европейската мобилност  ще е следната: група ученици от 11 клас на гимназията ще проведат лятната си производствена практика във фирмите-партньори  на приемащата организация VITALIS гр. Лайпциг, Германия - партньорът ни по проекта.

Проектът е насочен към младите хора от професионално образование по специалностите:  

  • Компютърна техника и технологии,
  • Системно програмиране и
  • Мехатроника.

Работният език ще е английски.