Е-обучение -извънредно положение заради COVID-19

01.10.2021 г. Заповед № РД-01-229/ 01.1.0201 г. на Регионална здравна инспекция- град Габрово 

24.09.2021 г. Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки

24.09.2021 г. Процедура за организиране на обучение от растояние в електронна среда, за отделна паралелка.

24.09. 2021 г. Заповед за обучение от растояние

 

08.09.2021 г. Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година 

 

25.08.2021г. УДЪЛЖЕНА E ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ДО 30 НОЕМВРИ 2021  

 

ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ

Официален източник на информация относно мерките за борба с разпространението на COVID-19 в България, включително здравните, икономическите и социалните последици от епидемията

 

28.07.2021г. УДЪЛЖЕНА E ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ДО 1 СЕПТЕМВРИ 2021

 

25.05.2021г. УДЪЛЖЕНА E ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ДО 31 ЮЛИ 2021

 

29.04.2021г.  Заповед № РД-01-273 от 29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждането на  временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г. и поетапното възстановяване на присъственото обучение

09.04.2021г. Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването относно възобновяване на присъственото обучение от 12.04.21г. за класовете от 1-4клас и от 5-12 клас по график, можете да се видите ТУК.

 

31.03.2021г. ЗАПОВЕД № РД09-798/ 31.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за преустановяване присъствените учебни занятия от 1-ви до 12-ти клас за цялата страна за периода от 01.04.21-11.04.21г.

19.03.2021г. Заповед № РД-09-748 от 19.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България на министъра на образованието и науката за преустановяване присъствените учебни занятия от 1-ви до 12-ти клас за цялата страна за периода от 22.03.21-31.03.21г.

16.03.2020г. ЗАПОВЕД № РД-03-427/ 16.03.2021 г. на Директора на ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово относно преустановяване на учебните занятия /в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др./ за периода от 17.03.21 до 03.04.21г. на учениците от осми до единадесети клас включително.

31.12.2020г. ЗАПОВЕД № РД09-3610/ 31.12.2020 г. на Министъра на образованието, отнасяща се за обучението на учениците от 5 до 12 клас, за периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г.

27.11.2020г. ЗАПОВЕД № РД09-3472/ 27.11.2020 г. на Министъра на образованието, изменяща коледните и междусрочните ваканции

26.11.2020г. Заповед № РД09-3457/26.11.2020 г. за обучението на учениците в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. от разстояние в електронна среда 

20.11.2020г. Заповед № РД- 03-131/20.11.2020г. на Директора на ПТГ "Д-р Никола Василиади" относно носенето на лични предпазни средства 

13.11.2020г. ВАЖНО!!! От 16.11.2020г. /понеделник/ обучението в ПТГ "Д-р Никола Василиади" Габрово ще се осъществява присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с COVID-19 с изменено дневно разписание, съгласно Заповед № РД-03-120/13.11.2020 г. на Директора на ПТГ.

13.11.2020г. Считано от 16.11.2020г. /понеделник/ всички ученици от ПТГ "Д-р Никола Василиади" Габрово се връщат по класните стаи за присъствено обучение при спазване на утвърденото седмично разписание и стриктно съблюдаване на всички противоепидемични мерки, зададени в Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на здравният министър.

Началото на учебните часове за всички ученици е 08:00ч, продължителността на учебния час е 40 минути, при спазване на следния график на учебното време:

1. час 08:00 – 08:40
2. час 08:50 – 09:30
3. час 09:40 – 10:20

Голямо междучасие – 20 мин.

4. час 10:40 – 11:20
5. час 11:30 – 12:10
6. час 12:20 – 13:00
7. час 13:10 – 13:50
8. час 14:00 – 14:40

Създадени са условия за дезинфекция, за спазване на лична хигиена, график на учебните занятия, който ограничава контактите на учениците от различни паралелки, правила за движение в коридорите, за влизане и излизане от училище, разписани са протоколи за действие в различни случаи. В училище работи медицински лице - фелшер, който има достатъчно опит и компетентност. 

На училище учениците трябва да идват с маска, която трябва да носи в коридорите и общите помещения, по сега действащите здравни правила. Осигуряването на тези маски са отговорност на учениците и техните родители. 

Учениците могат да влизат в училище като използват двата входа на училището - за Учебен корпус 1 и задължително преминават през медицински филтър и измерване на температура.

Разписани са правила за движение в училище, например като движението вдясно по коридорите и стълбищата, спазване на определен маршрут за движение в училище, поставени са стрелки за движение и т.н. 

Всички ученици, учители и служители са запознати с правилата за безопасност и тяхното стриктно спазване ще запази нашето и на човека до нас, най-ценното - ЗДРАВЕТО!

 

12.11.2020г.ЗАПОВЕД № РД 09-3172/ 12.11.2020 г. на министъра на образованието 

11.11.2020г. - Във връзка с усложнената епидемична обстановка и след проучване между директорите на учебните заведения, Областният оперативен щаб препоръчва обучението на учениците в гимназиален етап на територията на област Габрово да продължи в електронна среда до 13 ноември, включително. Обучението в ПТГ "Д-р Никола Василиади" за дните 12.11 -13.11.2020 ще продължи да се осъществява в електронна среда в платформата Tиймс, като всички актуални данни по отношение на организацията на учебния процес се осъществяват чрез електронния дневник ШКОЛО.

От 12 ноември до 30 ноември с издадена Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. здравният министър въвежда следните противоепидемични мерки на територията на Р България: пълният текст вижте ТУК

28.10.2020г.Заповед РД-03-91/28.10.2020 г. на Директора на ПТГ "Д-р Никола Василиади" във връзка със заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на МЗ за временни противоепидемични мерки в РБ за периода от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.

28.10.2020г.Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на МЗ за временни противоепидемични мерки в РБ от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. и Дневен режим за периода

05.06.2020г.Заповед РД-01-289/02.06.2020 г. на МЗ за временни противоепидемични мерки в РБ от 02.06.2020 г. до 14.06.2020 г. и Заповед РД-01-302/03.06.2020 г.

04.06.2020г. - Заповед №РД-03-257/02.06.2020г. На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Постановление 100 на МС от 21.05.2020 г. и във връзка с Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование

04.06.2020г. - Правила за работа в извънредна ситуация

14.05.2020г. -Заповед №РД-01-263/14.05.2020г. във връзка с въвеждането на извънредната епидемична обстановка от 14 май - 14 юни 2020г. пълният текст вижте ТУК

13.05.2020г. - Заповед №РД09-919/05.05.20 на министър Вълчев за изменение датите за провеждане на ДЗИ; Заповед №РД09-920/05.05.20 на министър Вълчев за изменение датите за провеждане на НВО и Заповед №РД09-1035/12.05.20 на министър Вълчев за определяне на учебни дни -  пълният текст вижте ТУК

05.05.2020 г. Датите за ДЗИ са 1.06.2020 - за БЕЛ и 03.06.2020 - второ, избрано от ученика ДЗИ

Тази година задължителните матури ще се проведат присъствено на 1 и 3 юни и ще започват с час по-късно - в 9.00. Това съобщи на брифинг в МС образователният министър Красимир Вълчев. Той подчерта, че зрелостниците ще могат без проблем да кандидатстват във висши учебни заведения, тъй като забавянето във връчването на дипломите ще бъде само 4 дни. То ще се състои на 26 юни.

На 2 и 4 юни ще могат да се провеждат допълнителни държавни изпити, с оценката от които може да се кандидатства във ВУЗ. Те ще се състоят сутрин и следобед, съответно от 8 и от 14 часа.

"В матурата по БЕЛ няма да се включват въпроси от цикъла на Вапцаров, както и относно "Железния светилник" на Димитър Талев. Това не означава, че няма да се включва материал, преподаден в електронна среда. Ние считаме, че онлайн обучението постигна резултатите си", обясни Вълчев. 

Изпитът по История и цивилизация пък няма да включва теми от Втората световна война, а от изпита по Физика и астрономия ще отпадне всичко след елементарни частици. От изпита по География и икономика отпадат темите за Северните региони.

Датата на Държавния изпит по теория на професията остава 5 юни 2020г. Следва разработване на график за провеждане на държавните изпити по практика на професите на училищно ниво.

29.04.2020 - Учебната година да приключи дистанционно, а учениците да бъдат в училищата само за провеждане на изпитите. Това решиха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в образованието и представители на родителски организации. 

27.04.2020 - Пълният текст на Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г.

Със своя заповед министърът на здравеопазването разрешава посещенията на градски паркове и градини на следните лица:

- деца до 12 години, придружавани от родител/и или член/ове на  семейството, но не повече от двама възрастни, в часовия диапазон от 9,30 ч. до 18,30 ч. всеки ден;

- собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 ч. и след 18,30 ч., всеки ден.

Посещенията на градски паркове и градини трябва да се осъществяват при стриктното спазване на  противоепидемичните мерки.

Задължителни са носенето на предпазни маски, спазването на физическа дистанция от 2,5 метра, влизането в и излизане от парковете и градските градини през обозначените за целта места, както и придвижването по обозначените маршрути.

Забранява се консумацията на алкохол на територията на парковете и градините. 

Гражданите трябва да избягват контакт с повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи, както и да съблюдават всички противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

14.04.2020 - В създалата се обстановка на епидемично разпространение на корона вирус (2019-nCoV), и предвид предприетите спешни мерки и наложената карантина в страната, се налага оценка на риска от епидемия на територията на фирми, институции, учебни и здравни заведения. Затова прилагаме инструкция за изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве при работа и превенцията от разпространението на COVID -19. Пълният текст на оценката на риска вижте ТУК.

10.04.2020 - Заповед № РД -01-195/10.04.2020г на здравния министър за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020г. С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в ТУК.

08.04.2020 - Заповед №РД-09-746/08.04.2020г. на министъра на образованието и науката, определяща датите и продължителността на пролетната ваканция на учениците от 1-12 клас. С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в ТУК.

 

30.03.2020 - Нова заповед № РД -01-168/30.03.2020г на здравния министър. 

Всички лица са длъжни да носят защитна маска, когато се намират в закрити или на открити обществени места. С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в ТУК.

26.03.2020 - Заповед № РД-01-154/ 26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, удължаваща срока на противоепидемичните мерки до 12.04.2020г. включително.

23.03.2020 - Призив към родителите за съдействие относно електронното обучение

НОВО! 17.03.2020

Инструкция за разпределение на профилите за ученици и учители, създадени в домейна на МОН edu.mon.bg

 Указания за работа във виртуална класна стая в Microsoft Тeams - 19.03.2020г.

Организация за електронно обучение във връзка с обявеното извънредно положение в РБългария

Народното събрание одобри предложението на Министерския съвет за въвеждане на извънредно положение в страната заради разпространението на заразата от новия коронавирус COVID-19.

Във връзка с обявеното извънредно положение в РБългария и съгласно писмо изх.№ РД-22-01-67/13.03.2020 на Началника на РУО - Габрово, ръководството на  ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово съобщава:

  1. ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово от 16.03 - 29.03.2020г. преминава в неприсъствено електронно обучение чрез платформата на електронния дневник - Shkolo.bg, като се спазва досегашния график на учебното разписание за 2-я учебен срок на 2019/20г.
  2. Всички родители и ученици, които още не са потвърдили акаунтите си,  да ги активират - в Shkolo.bg в срок до 15.03.2020г. до 18:00ч.
  3. Всички ученици, родители и педагогически и непедагогически персонал е необходимо да следят съобщенията и информацията, публикувана в електронните платформи и да спазват официалните нареждания във връзка с обявеното извънредно положение в РБългария.
  4. Класните ръководители да проучат и да информират в понеделник -16.03.2020г., ръководството на ПТГ "Д-р Никола Василиади" - дали има ученици без достъп до интернет.
  5. Учителите по учебните предмети да преструктурират учебното съдържание с цел осигуряване на възможност за преподаване и усвояване до края на учебната година. Овладяването на учебния материал е от особено важно значение за учениците от класовете, подлежащи на национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити.
  6. Всички учители да подготвят вариант за изпращане/качване на електронни материали /презентации, тестове, задачи за упраженение, материали за самоподготовка, снимки , видеоуроци и/или линкове към електронни ресурси и др. /, за да може на 16.03.2020г.-понеделник, да се осъдят предложенията и да се вземе окончателно решение за формата на електронно обучение за гимназията чрез платформата на Shkolo.bg. Да се обмислят варианти за алтернативни начини за комуникация между учители и ученици, които да извършават регистрацията по времеви график между тях, с оглед спазването на учебното разписание.

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-03-227/ 16.03.2020 год. на Директора на ПТГ "Д-р Никола Василиади" - издадена на основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето и заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България и във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г.на Народното събрание на Република България извънредно положение в Република България.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ НА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, СЧИТАНО ОТ 17.03.2020Г.