Изграждане на открита спортна площадка

ПТГ“Д-р Никола Василиади“ стартира процедура за изграждане на открита спортна площадка със специализирана настилка. Спортната площадка е с размери 40 метра дължина и 25 метра ширина. Предвижда се изграждането на две баскетболни игрища и игрище за минифутбол на площ от 1000 кв.м. В непосредствена близост до спортната плащадка се проектира изграждането на малък физкултурен салон и съгласно визата за проектиране са определени положенията на спортните площадки. Предвижда се изграждането на  трибуни с 36 места. Решението на проблема за създаване на условия за спорт на открито и закрито в гимназията се реализира с подкрепата и съдействието на  Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието- Габрово.

Средствата в размер на 164 635 лева с ДДС са осигурени от „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища“ 2022 година. Съфинансирането на проектното предложение в размер на 32 000 лева с ДДС е осигурено по бюджета на гимназията от средства освободени от подкрепящата политика на община Габрово за освобождаване на училищата от местни данъци и такси.