Изграждане на центрове за високи постижения в ПОО

Процедура BG-RRP-1.014: "Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение"

ИНВЕСТИЦИЯ ПО НПВУ: BG-RRP-1.014-0003-C01

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ” В ГРАД ГАБРОВО

КОНКРЕТЕН КРАЕН ПОЛУЧАТЕЛ: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ"

ДАТА НА СТАРТИРАНЕ                   25.09.2023 г.

ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ              31.05.2026 г.

СТОЙНОСТ                                       3 946 616,63 лв