ИЗМЕРВАТЕЛНА И ОРГАНИЗАЦИОННА ТЕХНИКА

Специалност: „Измервателна и организационна техника

Професия:“ Техник на прецизна техника“

/ с разширено изучаване на английски език /

Обучението по специалността включва изучаването на:

 • механика, елементи на фината механика;
 • приложни програмни продукти, офис техника;
 • измервателна техника, виртуални измервателни инструменти;
 • проектиране на 3D модели и работа с 3D принтери;
 •  универсални металорежеши машини и машини с ЦПУ.

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за:

 • метрология и измервателна техника в органите на ОТК и центровете за мониторинг на околната среда;
 • ремонт и подръжка на комютърна и офис техника и специализирано оборудване;
 • одитори в системите за управление на качеството в производството;
 • диагностици в звената за диагностика, техническо обслужване и сервиз на машини, фини механизми, уреди и съоръжения;
 • проектиране на CAD системи и изпитване и оценяване безопасността и качеството на продукцията според международните стандарти;
 • работа с измервателни уреди и специализирана измервателна техника в областта на машиностроенето, автотраспорта, електрониката, енергетиката, строитество и метрологията.