Компютърна техника и технологии

Специалност: „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

Професия: „Техник на компютърни системи“

/с интензивно изучаване на английски език-хорариумът е приравнен към обучението в езиковите гимназии /

Обучението по специалността включва изучаването на:

 • съвременни микропроцесорни и компютърни системи;
 • хардуерни архитектури и видовете периферни устройства;
 • системен и приложен софтуер за диагностика и поддръжка на компютърните системи и мрежи;
 • програмиране в интернет среда- HTML/ HTML5, CSS/CSS3;
 • операционни системи – инсталации, настройки, приложения;
 • проектиране на електронни схеми със специализиран софтуер;
 • асемблиране на компютърните системи и мрежи.

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за:

 • инсталиране на операционна система, системен и приложен софтуер;
 • асемблиране и поддържане на компютърна система, устройства и софтуер;
 • тестване, диагностика и отстраняване на проблеми в хардуерните компоненти;
 • работа като системни администратори;
 • разработване на интернет приложения и поддържане на компютърни мрежи.

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА УСПЕШНО ДИПЛОМИРАЛИТЕ СЕ:

 • у нас и в чужбина като системни администратори във всички области на компютърната техника.
 • като администратори на компютърни системи и мрежи.
 • web- дизайнери и програмисти.
 • диагностици и поддръжка на операционни системи и компютърни мрежи.
 • да продължат образованието си в техническите университети в страната и чужбина.