Контакти с ръководството на ПТГ

Във връзка с ремонтните дейности на територията на ПТГ "Д-р Никола Василиади",

при необходимост, може да се свържите с Ръководството на гимназията на следните телефони:

 

Корнелия Мотова, Директор на ПТГ "Д-р Никола Василиади" - 0887216162

Росица Николаева, ЗДУПД на ПТГ "Д-р Никола Василиади" - 0898630532

инж. Ивелина Недкова, ЗДУД на ПТГ "Д-р Никола Василиади" - 0898419555