Мехатроника

Специалност: „Мехатроника

Професия:“Мехатроника“

/обучение чрез работа – дуално обучение с разширено изучаване на английски език/

Обучението по специалността включва изучаването на:

 • механични системи (механизми, устройства, машини и съоръжения);
 • електронни системи (автоматизация и управление на технологични процеси);
 • информационни системи (компютърно програмиране и 3D моделиране, CAM/CAD системи-AutoCAD, Solid Works);
 • интернет технологии;
 • машинни програмни езици чрез съвременни тренажорни системи Heidenhаin.

 

Предимства на дуалното обучение:

 • обучение в реална работна среда във фирми партньори;
 • възнаграждение за положения труд по време на обучението и платена практика в 11-ти и 12-ти клас.
 • приетите в тази специалност получават целеви стипендии във връзка с Постановление на МС №238 от 21.12.2017г.

 

Завършилите тази специалност имат възможност за:

 • директно интегриране в производствена среда;
 • по-големи шансове, като квалифицирани специалисти на пазара на труда;
 • конкурентноспособност в ЕС благодарение международния имидж на обучаващите фирми партьори.