Мобилности за посещение на училища с развита IT структура

Екип от учители на ПТГ"Д-р Никола Василиади" - взеха участие в "Мобилност за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура" в гр. Сливен

Във връзка с отчитане на изпълнението на т.4.1.6. Модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура“ по Национална програма „Квалификация“ 2018г,  и участието на екип от ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово в ОУ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен, информираме, че в гимназията се работи по следните иновативни практики:

  1. Работи се едновременно с електронен и хартиен дневник за учебната 2018/19г, като тенденцията е за учебната 2019/20г- да се въведе изцяло електронен дневник.
  2. Използване на интерактивна платформа MozaBOOK за създаване на електронно учебно съдържание чрез цифрови визуализатори, интерактивни устройства, лаптопи и мултимедийни устройства.
  3. Работи се с иновативна платформа за специалността „ Мехатроника“ и „Машини и системи с ЦПУ“ на фирма SMC за разработване на съвременно учебно интерактивно съдържание за лабораторна и учебна практика.