Одобрени учебници и помагала за учебна 2017/18г.

учебници

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

 

В секция "Електронен админисртатор - Одобрени учебници" са публикувани списъците на всички учебници и учебни помагала по класове, както за общообразование, така и за професионална подготовка за различните специалности.

Подготовката за новата учебна година вече е в ход!