Одобрен нов проект по Еразъм+ КД 1 - Ученически практики в Испания, Валенсия

ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово подаде  проектно предложение по ЕРАЗЪМ + Ключова дейност 1 – „Мобилност“ „Професионално образование и обучение“ по Покана за кандидатстване към 01 февруари 2018г.

Резултатите от селекцията вече са публикувани и са отлични за нашата гимназия - класирани сме за предложения от нас проект.

Проектът с име "Европейско професионално обучение-нашата цел" - с код 2018-1-BG01-KA102-047376 е одобрен с 87,5 точки и е с финансиране за 31 192 евро като започва реализация от дата 01.06.2018г.

Повече информация за проекта и неговата реализация може да намерите в секция "Проекти" - "Проект Еразъм +".

Мобилността по проекта бе реализирана от 29.09.2018-13.10.2018г. в Испания, град Валенсия, с партньор по проекта фирма Еsmovia- Traning and Mobility.

За дейностите по време на мобилността и реализацията целите на проекта е разработено отделно Уеб приложение, което може да видите ТУК.