Одобрен план прием за учебна 2021/2022г.

Одобрени са паралелките в Държавния план – прием за учебната 2021/2022 г.

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие разгледа и съгласува предложението на Регионално управление на образованието – Габрово за Държавния план – прием за учебната 2021 – 2022 година.

В ПТГ „Д-р Никола Василиади“ за новата учебна 2021/2022г. са предложени и одобрени пет специалности: 

„Приложно програмиране“, „Компютърна техника и технологии“, „Мехатроника“, „Автотранспортна техника“ и „Електрически превозни средства“, като последната е НОВА ЗА ОБЛАСТТА.

 

За учебната 2021/2022г. се приемат ученици по следните специалности:

С прием след завършен VII - ми клас с ИНТЕНЗИВНО изучаване на английски език:

  • Приложно програмиране   
  • Компютърна техника и технологии  

С прием след завършен VII- ми клас с РАЗШИРЕНО изучаване на английски език:

  • Мехатроника - дуално обучение 
  • Автотранспортна техника
  • Електрически превозни средства - дуално обучение - НОВА СПЕЦИАЛНОСТ ЗА ГРАДА, РЕГИОНА И ОБЛАСТТА

 

За повече информация следете в сайта, секция: ПРИЕМ : 2021/2022г.