Олимпиади и състезания

ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

НАЦИОНАЛНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 27 И 28 ЮНИ

Националният кръг на олимпиадите по „Математика“, „Химия и опазване на околната среда“, „География и икономика“, „Астрономия“„Философия“, „Информационни технологии“, „Английски език“, „Руски език“, „Испански език“ и „Италиански език“ ще се проведе на 27 юни 2020 г. от 8,00 часа. В същия ден от 14,00 часа ще са олимпиадите по немски и по френски език. На 28 юни от 8,00 часа ще бъдат олимпиадите по „Български език и литература“, Математическа лингвистика“, „Физика“, „Информатика“, „Знам и мога“, „Гражданско образование“ и „Техническо чертане“. А от 14,00 часа – по „История и цивилизации“ и „Биология и здравно образование“. Това предвижда заповед на министъра на образованието и науката за възстановяване на националните олимпиади и състезания, които бяха отложени поради въведените мерки в страната, свързани с епидемичното разпространение на COVID-19.

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПТГ"Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ" ГАБРОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО "ФИЛОСОФИЯ" -НА 27.06.20-ОТ 8:00; "ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ" 28.06.20-ОТ 8:00 И "ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ" -28.06.20-14:00Ч.

Във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019 – 2020 година и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев е утвърдил графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2019 – 2020 година съгласно приложение № 1, на националните състезания през учебната 2019 – 2020 година съгласно приложение № 2, и на националните състезания по професии през учебната 2019 – 2020 година съгласно приложение № 3.

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година

На 3 декември 2019г от 16.00 часа в РУО -Габрово се проведе работна среща с директорите на училищата за определяне за  координатори на областните кръгове на олимпиадите за учебната 2019/2020г..

ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово е определен за училищен координатор на областните кръгове на олимпиадите по "История и цивилизация", "Философия", "Гражданско образование".и "Техническо чертане" /вижте ТУК/

Протокол за резултатите на участниците в областен кръг на олимпиадата по Философия, проведен на 08.02.2020г. /вижте ТУК/

Протокол за резултатите на участниците в областен кръг на олимпиадата по История и цивилизация, проведен на 29.02.2020г. /вижте ТУК/

Протокол за резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация от 7., 10., и 12. клас проведен на 29.02.2020 година в област Габрово и Допуснати ученици до Национален кръг на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация за учебната 2019/2020г. съгласно протокол на Националната комисия /вижте ТУК/

Според Заповед № РД09-606/09.03.2020г. на министъра на образованието и науката ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ няма да се провеждат ученически състезания и олимпиади,