Олимпиади и състезания

ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Учебна 2022/2023

Олимпиада по ФИЛОСОФИЯ

  • Областен кръг - СПИСЪК на допуснатите ученици на олимпиадата по Философия
  • Областен кръг - РЕЗУЛТАТИ

Олимпиада по ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

  • Областен кръг - СПИСЪК на допуснатите ученици на олимпиадата по История и цивилизации
  • Областен кръг - РЕЗУЛТАТИ
  • Областен кръг - РЕЗУЛТАТИ 7, 10, 12 КЛАС

Олимпиада по ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

  • Областен кръг - СПИСЪК на допуснатите ученици на олимпиадата по Техническо чертане
  • Областен кръг - РЕЗУЛТАТИ 
  • Национален кръг - СПИСЪК на допуснатите ученици