Олимпиади и състезания

ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Учебна 2020/2021 година

Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година (публ. 04.09.2020 г.)

  • Заповед № РД09-3519/02.12.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изм. със Заповед № РД 09 -2998/30.10.2020 г., Заповед № РД09-3263/16.11.2020 г. и Заповед № РД09-3313/18.11.2020 г., за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020 – 2021 година (публ. 03.12.2020 г.)
  • Заповед № РД09-2998/30.10.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2020 - 2021 година (публ. 30.10.2020 г.)
  • Заповед № РД09-3263/16.11.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изм. със Заповед № РД 09 -2998/30.10.2020 г. за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020 – 2021 година  (публ. 18.11.2020 г.)
  • Заповед № РД09-3313/18.11.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изм. със Заповед № РД 09 -2998/30.10.2020 г. и Заповед № РД09-3263/16.11.2020 г., за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020 – 2021 година  (публ. 27.11.2020 г.)

 

ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово е определен за училищен координатор на областните кръгове на олимпиадите по "История и цивилизация", "Физика" и "Техническо чертане".

Протокол за резултатите на участниците в областен кръг на олимпиадата по ФИЗИКА, проведен на 20.02.2021г. /вижте ТУК/

Протокол за резултатите на участниците в областен кръг на олимпиадата по История и цивилизация, проведен на 28.02.2021 г. /вижте ТУК/ 

След разсекретяване на писмените работи от националната комисия са обявявани учениците класиралите се на национален кръг - протокол за резултатите. /вижте ТУК/

ПРОТОКОЛИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ 2021Г.  по възрастови групи: