Определени са участниците по ЕРАЗЪМ+ 2021г.

Във връзка със спечеления от ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – гр. Габрово

проект с име „Европейски алтернативи за качествено професионално образование“ –

с код 2020-1-BG01-KA102-078155 към програма ЕРАЗЪМ+, 

производствена практика в Брага, Португалия и Лайпциг, Германия през лятото на 2021г. и след проведен изпит по английски език за определяне нивото на езика бе извършена селекция на учениците, подали заявления, според зададените критерии и показатели.

На 15.02.2021г. бе организиран и проведен тест по английски език, в които се включиха подалите заявления за участие ученици.

 

На 19.02.2021г. селекционна комисия, назначена със заповед NРД -03-344 /12.02.2021г. на директора на гимназията, проведе заседание за избор на учениците, с участието на класните ръководители и класира учениците по утвърдените критерии.

 

Със заповеди  N РД - 03- 372/ 24.02.2021г. и N РД - 03- 373/ 24.02.2021г. на директора на гимназията са определени участниците в мобилностите: производствена практика в реална среда за Брага, Португалия и  Лайпциг, Германия, както и ръководителите на групите ученици.

За повече информация относно следващите дейности по проекта следете на сайта: Секция: Проекти: Проект ЕРАЗЪМ+- КА102- 2020/2021г.