Организация за електронно обучение във връзка с обявеното извънредно положение в България

Народното събрание одобри предложението на Министерския съвет за въвеждане на извънредно положение в страната заради разпространението на заразата от новия коронавирус COVID-19.

Във връзка с обявеното извънредно положение в РБългария и съгласно писмо изх.№ РД-22-01-67/13.03.2020 на Началника на РУО - Габрово, ръководството на  ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово съобщава:

  1. ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово от 16.03 - 29.03.2020г. преминава в неприсъствено електронно обучение чрез платформата на електронния дневник - Shkolo.bg, като се спазва досегашния график на учебното разписание за 2-я учебен срок на 2019/20г.
  2. Всички родители и ученици, които още не са потвърдили акаунтите си,  да ги активират - в Shkolo.bg в срок до 15.03.2020г. до 18:00ч.
  3. Всички ученици, родители и педагогически и непедагогически персонал е необходимо да следят съобщенията и информацията, публикувана в електронните платформи и да спазват официалните нареждания във връзка с обявеното извънредно положение в РБългария.
  4. Класните ръководители да проучат и да информират в понеделник -16.03.2020г., ръководството на ПТГ "Д-р Никола Василиади" - дали има ученици без достъп до интернет.
  5. Учителите по учебните предмети да преструктурират учебното съдържание с цел осигуряване на възможност за преподаване и усвояване до края на учебната година. Овладяването на учебния материал е от особено важно значение за учениците от класовете, подлежащи на национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити.
  6. Всички учители да подготвят вариант за изпращане/качване на електронни материали /презентации, тестове, задачи за упраженение, материали за самоподготовка, снимки , видеоуроци и/или линкове към електронни ресурси и др. /, за да може на 16.03.2020г.-понеделник, да се осъдят предложенията и да се вземе окончателно решение за формата на електронно обучение за гимназията чрез платформата на Shkolo.bg. Да се обмислят варианти за алтернативни начини за комуникация между учители и ученици, които да извършават регистрацията по времеви график между тях, с оглед спазването на учебното разписание.

Следете подробната информация ТУК.