Откриване на учебна 2020/21 година

2020/2021 учебна година

Откриването на новата учебна 2020/2021 година ще бъде на 15.09.2020г. от 10:00ч.

Всички ученици да бъдат в двора на гимназията в 09:45ч.

 

На добър час Василиадиевци - спорна и успешна нова учебна година!

 

Първият учебен ден за учебната 2020-2021 година ще протече при спазване на всички противоепидемични мерки.

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ЩЕ СЕ СПАЗВАТ НАСОКИТЕ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намалете риска от заразяване с коронавирус! 

 

Предпазвайте себе си и околните от заболяване