Откриване на учебна 2021/2022 година

Откриването на новата учебна 2021/2022 година ще бъде на 15.09.2021г. от 10:00ч.

Всички ученици да бъдат в двора на гимназията в 09:30ч. за подреждане по класове и на разстояние при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

Първият учебен ден за учебната 2021-2022 година ще протече при спазване на всички противоепидемични мерки.

И ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА, В УСЛОВИЯТА НА COVID-19, ЩЕ СЕ СПАЗВАТ НАСОКИТЕ НА МОН ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

Намалете риска от заразяване с коронавирус!

Предпазвайте себе си и околните от заболяване!

 

На добър час Василиадиевци - спорна и успешна нова учебна година!