ПОКАНА за УТФ по проект "Ученически практики - 2"

Покана за включване в процедура за избор на представител на бизнеса и/или науката, и/или учител по професионална подготовка от училището, който да преведе занятията по създаване и функциониране на учебно тренировъчна фирма по проект "Ученически практики - 2" ОП НОИР 2014-2020г. в ПТГ "Д-р Никола Васииади" може да изтеглите тук .