Покана за участие в процедура по публична продажба на материални активи

Покана за участие може да изтеглите тук.

Протокол на комисията може да изтеглите тук.