Преустановено присъствено обучение от 22.03.21г. за всички ученици

19.03.2021г. Заповед № РД-09-748 от 19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за преустановяване присъствените учебни занятия от 1-ви до 12-ти клас за цялата страна за периода от 22.03.21-31.03.21г.

Със заповед № РД -03-427/16.03.21г. на директора на ПТГ "Д-р Никола Василиади" Габрово се преустановяват учебните занятия /в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др./ за периода от 17.03.21 до 03.04.21г. на учениците от осми до единадесети клас включително.

Обучението да се осъществява от разстояние в електронна среда в електронната платформа Тиймс.