Приложно програмиране

Специалност: „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ“

Професия: “Приложен програмист“

/с интензивно изучаване на английски език-хорариумът е приравнен към обучението в езиковите гимназии/

Обучението по специалността включва изучаването на:

 

 • програмиране за разработване на приложен софтуер;
 • алгоритмично програмиране С++, С#;
 • програмиране в интернет среда- HTML/ HTML5, CSS/CSS3, Java Script, Java, PHP;
 • разработка на Web приложения – Front-end и Back-end програмиране;
 • архитектура и организация на бази от данни - SQL/MySQL;
 • алгоритми и структури от данни, обектно-ориентирано програмиране със C#;
 • разработка на софтуер, управление и настройки на операционни системи, вградени и управляващи системи.

 

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за:

 • разработване на интернет приложения и програмни продукти;
 • проектиране и изработване на Web платформи с помощта на съвременни програмни езици;
 • програмиране и организиране на бази от данни;
 • работа с операционни системи, системен и приложен софтуер;
 • създаване и управляване на вградени системи с Arduino.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА УСПЕШНО ДИПЛОМИРАЛИТЕ СЕ:

 • у нас и в чужбина като софтуерни специалисти във всички области на компютърната техника.
 • като администратори на компютърни системи и мрежи.
 • web- дизайнери и програмисти.
 • като администратори на бази данни.
 • да продължат образованието си в техническите университети в страната и чужбина.