Проект по програма ЕРАЗЪМ + КД101

Международна квалификация за учители от ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово

С реализирането на проектите по ЕРАЗЪМ+ нашето техническо училище иска да постигне три основни цели:

1. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ГИМНАЗИЯТА;

2. Повишаване квалификацията на преподавателите по Професионална подготовка в ИТ сектора и преподавателите по „Чужд език по професията“;

3. Подобряване на езиковите умения и компетенции по английски език на преподавателите по Професионална подготовка;

Трябва да се отбележи, че Проектите се осъществяват като част от международна програма, насочена към постигане на учене през целия живот и към подкрепа на европейските политики в областта на професионалното образование и обучение. Придобитите нови знания, умения и компетенции, учителите ще ги адаптират към потребностите на всички ученици на гимназията, ще ги трансферират във всички методични обединения и специалности и ще ги приложат в бъдещи практики и политики.

Проектът за квалификация на учителите е озаглавен е "Програмиране и ИКТ за по-качествено техническо образование в ИТ сектора". Изпращаща организация е Професионална техническа гимназия "Д-р Никола Василиади"- Габрово. Насочен е към учителите, преподаващи  професионална подготовка на ИТ специалностите, владеещи добре английски и използващи го в специалните предмети и към учителите по английски в гимназията, водещи "Чужд език по професията". Сформираха се две групи: първа група - 3-ма учители по Професионална подготовка на специалностите „Системно и приложно програмиране“ и „Компютърна техника и технологии“ и втората група – двама учители по Професионална подготовка с ИТ и английски език.

Приемащата организация и организатор на курсовете е Sistеma Practicess.l., ESMOVIA , Valencia, Spain, организация с многогодишен опит в провеждането на качествени структурирани курсове за учители от цяла Европа по КА 101и КА 102.

Първата група вече осъществи едноседмичен курс, озаглавен „ОБРАЗОВАТЕЛНА РОБОТИКА И КОДИРАНЕ С АРДУИНО“ от 02.09-07.09.2019г. 

Основните дейности бяха семинари и практически задачи на теми: „Въведение в роботиката, автоматични и контролни системи и езици за програмиране“, „Използване на BitBloq за кодиране на Arduino микроконтролери I“, „Използване на BitBloq за кодиране на Arduino микроконтролери II“, „Domotic приложения и изобретения“, „Приложения за роботика“, „Посещение на училище във Валенсия“.

Групата за курса по „Роботика“ от ПТГ „д-р Никола Василиади“ се състоеше от инж. Елена Илиева, инж. Марина Селиванова и инж. Паолина Радева – преподаващи по специални предмети от ИТ сектора. За наша радост в курса имаше още 4 преподаватели от Казанлък. Освен тях - италиански и турски представители. Тематиката на курса бе нарочно избрана, тъй като  програмиране с Ардуино се изучава като отделен предмет „Вградени и управляващи системи“ за специалностите „Системно и приложно програмиране“. Важно е да се отбележи, че  новите умения на преподаване,  идеите и материалите, придобити от индивидуалните присъствия на курсовете на "Еразъм +" на учителите, ще са от полза за техническото училището като цяло. След като се върнаха, обучените колеги проведоха работни срещи с другите колеги си от гимназията, предадоха своите иновативни идеи на преподаване и как  да се използват тези умения и знания в часовете по професионалните дисциплини.

Курсът по „Кодиране и роботика с Ардуино“ бе воден от г-н Federico Arroyo, директор и ментор на Академия по роботика – преподавател в Техническия факултет на Университета във Валенсия. Лекциите му бяха насочени към практическото писане на код и програмирането на роботи на различни платформи. Поставени и реализирани бяха различни програмни и схемотехнически задачи. Роботите „оживяха“ и реагираха според написаните програми и събраната информация от сензорите си.

Участниците в обучителния курс са сертифицирани с Europass серификати, признати от на Европейската комисия, които ще бъдат приложени за признаване на квалификационни кредити от РУО – Габрово като международна квалификация. 

Културната програма бе много наситена – посетихме Катедралата „Успение Богородично“, в която се съхраняват произведения на изкуството и е хранилище на може би най-признатия от учени от цял свят кандидат да бъде автентичният Свети Граал. Посетихме знакови места за град Валенсия - Градът на изкуствата и науките - футуристичен пейзаж с музеи и атракции, сгради с уникална архитектура и най-големият аквариумен комплекс в Европа „Океанографик”. Готвихме паеля по специална рецепта -традиционното ястие за испанците.

Последният ден посетихме частно училище „Хулио Верне“  със STEM насоченост при подготовката, където се запознахме със съвсем различна образователна система, която акцентира на учителя като ментор, а учениците се учат само с електронно съдържание чрез проекти и практически задачи.

Само няколко седмици след завръщането си от Валенсия, учителите, преминали курсът на обучение по „Роботика с Ардуино“ се включиха активно заедно със своите колеги от ИТ направлението в друго събитие, организирано от ЕС, „Седмицата на кода“, за което техническата гимназия получи сертификат. https://www.gabrovonews.bg/news/150388/?fbclid=IwAR2qKFDjEAGnvOlJ7s_KJHsO6xD13EBrgRxCW-kl_6IRlSszqq6ovPiV2yY

Втората група учители ще посети едноседмичен курс със заглавие „ИКТ за преподаване и обучение“  от 9.03-13.03.2020. Основните дейности ще са семинари по практическа методология на теми: „Защо и как да използваме ИКТ в класната стая“, „Социални медии в класната стая“, „Разработване на ресурси чрез използване на ИКТ инструменти“.

"Международна квалификация за учители от ПТГ „Д-р Никола Василиади“ - статия, описваща първият курс "Роботика с Ардуино"

"Обучение по време на пандемия от коронавирус" - статия, описваща обучението на втората група учители - Мирослав Михайлов и Косьо Христов