Проект: „Да помним кой ни брани”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА на МОН И МО „ИЗУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ И ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ“ – 2021/2022 г.

Проект: „Да помним кой ни брани”

МОДУЛ А: 

,,ИЗУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ И  ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ”-2021-2022г.

МОДУЛ Б: 

,,ЕДНОСЕДМИЧНО ОБУЧЕНИЕ В НВУ ,,Васил Левски” – гр.Велико Търново от 11.07.2022г. до 17.07.2022г. на ученици от 9в и 10д клас

Дейности по проекта:

Дейност 1. Събиране на информация, свързана с конкретни личности и паметници, посветени на бойната слава на българската армия в град Габрово и областа;

Поддейност 1.1. Проучване и издирване на информация в РИМ – Габрово и в Държавен архив – Габрово за участници от града във войните за национално обединение; 
Клуб „Да помним кой ни брани“ - 10 ученици от IХ и Х клас;  Ръководител - Илияна Кожухарова

Поддейност 1.2. Проучване на историята на българската армия и събиране на материали за „кът“на армията; Екип от ученици от 9 клас  с ръководители Емил Драганов, Илияна Кожухарова и Цветанка Генчева

Поддейност 1.3. Избор на паметник за осиновяване, проучване на историята на паметника и грижа за паметника; Екип от ученици от 10 клас  с ръководители Мирослав Михайлов, Пенчо Колев, Илияна Кожухарова ,Цветанка Генчева

 

Дейност 2 . Създаване на Кът на българската армия „Да помним кой ни брани“ в кабинет по история и цивилизации. - ученически екип; Пенчо Колев и екип на проекта

Дейност 3. Организиране „Седмица на славата на българската армия“ - осъществили:  Екип на проекта,  Клуб„Да помним кой ни брани“ и НВУ“Васил Левски“ В.Търново 

Поддейност 3.1. Издирване на възпитаници на гимназията, завършили НВУ „Васил Левски“ и други ветерани, организиране на интервюта и срещи с ученици от гимназията в часа на класа;

Поддейност 3.2. Създаване на електронни ресурси „За бойната слава на българската армия“ и представяне сред училищната общност;

Поддейност 3.3. Отдаване на почит и поставяне на венец пред паметника на загиналите за национално обединение;

Дейност 4. Тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май.

Поддейност 4.1. Организиране на училищен празник и откриване на „Кът на БА”;

Поддейност 4.2. Демонстрация на военна подготовка пред ученици на гимназията.

Дейност 5. Популяризиране на проектните дейности.

Показатели за изпълнение на програмата:

Брой участвали ученици: Общо: 40 - 26 ученици от IХ клас специалност „Мехатроника“и 14 ученици от Х клас специалност „Промишлена електроника“

Институции –партньори и места, където са реализирани дейностите:

 - РИМ – Габрово, - Държавен архив – Габрово, Военно окръжие, Община Габрово; - НВУ „Васил Левски“; - Кабинет по история и цивилизации в ПТГ „Д-р Никола Василиади”

 

Чрез реализиране на модула от програмата и чрез създадения училищен клуб „Да помним кой ни брани” се създадоха условия за участие на учениците в дейности, свързани със съхраняването на историческата памет за българската армия и за националните традиции и култура. Реализира се и училищния кът в кабинета по история.

Оборудвания  кът е предназначен  за излагане на материали, свързани с изследване на историческото минало на Българската армия, както и на разработените от учениците информационни материали за Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май.
Изпълни се и програмата  за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май, като се очаква тя да се изпълнява традиционно всяка година.

Повече информация относно проекта и реализираните дейности може да видите: 

https://www.gabrovonews.bg/society/186849/ 

https://www.gabrovonews.bg/news/187273/