Протокол и заповед за закриване на търга

  1. Протокол от проведения търг
  2. Заповед за закриване на търга