ПТГ „Д-р Никола Василиади“ успешно приключи още един европейски проект по програма ЕРАЗЪМ+

На 28 септември 2021, от 14.00ч. в Актовата зала на учебен корпус 2 се проведе среща на дванадесетокласници от Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ – Габрово, които споделиха своите впечатления и опит от производствените си практики в Португалия и Германия, проведени по проекта към програма ЕРАЗЪМ+ на ЕС, със свои съученици от 11-тите класове от специалностите „Мехатроника“, „Компютърна техника и технологии“ и „Приложно програмиране“.

Проект: „Европейски алтернативи за качествено професионално образование“ – с код 2020-1-BG01-KA102-078155 към програма ЕРАЗЪМ+, Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО) –КА102.

Срок на проекта: 01.06.2020-31.09.2021г.

Обща стойност на проекта: 71 354,00 евро

Изпращаща организация: ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово

Насочен към младите хора от професионално образование по специалностите:  Компютърна техника и технологии, Приложно програмиране и Мехатроника.

Целта е провеждане на производствена практика, заложена в учебните планове за 10-ти и 11-ти класове, през лятото на 2021г. за трите специалности: "Компютърна техника и технологии", "Приложно програмиране" и "Мехатроника". Разпределението на учениците е: по 6 ученици от специалностите "Компютърна техника и технологии" и "Приложно програмиране" - общо 12 ученици производствена практика в Брага, Португалия. За производствена практика в Лайпциг, Германия  са: 2 ученици- специалност "Компютърна техника и технологии", 2 ученици " Приложно програмиране" и 8 ученици "Мехатроника" - общо 12 ученици.

За повече информация относно проекта посетете секция ПРОЕКТИ: Проект ЕРАЗУМ+ -2020-2021г.: