Седмично разписание за II срок на учебната 2022/2023 година

Седмичното разписание на учениците от ПТГ "Д-р Никола Василиади" за втори срок на учебната 2022/2023 година може да изтеглите тук.