Селекция на ученици за участие в мобилности по програма ЕРАЗЪМ+ 2022/23

Проект с име „Иновациите-катализатор в триъгълника на знанието!“–
с код 2022-1-BG01-KA122-VET-000073003 към програма ЕРАЗЪМ+, 
производствена практика в Ла Рош, Франция, Барселона, Испания и Будапеща, Унгария по програма "ЕРАЗЪМ+"

 

Селекция на ученици за участие в мобилности по програма ЕРАЗЪМ+ 2022/23

 

През м. юни бе стартирана процедура по подаване на заявление за участие в селекция на ученици за участие в мобилностите. 

В края на м. юни бе организиран и проведен тест по английски език, в които се включиха подалите заявления за участие ученици.

 

Информираме Ви, че на 06.12.2022г. селекционна комисия ще проведе заседание за избор на учениците и ще извърщи класиране учениците по утвърдени критерии. 

Селекцията ще се проведе в STEM центъра от 14:30 ч. Кандидатите да подготвят кратко портфолио за представянето си и мотивационно писмо на български език за участие в мобилностите.

 

На 07.12.2022г. ще се проведе и селекция на участие в проекта и на подалите заявления за участие учители.