Системно програмиране

ОБУЧЕНИЕТО ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ВКЛЮЧВА ИЗУЧАВАНЕТО НА:

 • технологията на програмиране за разработване на софтуер- Visual Basic
 • обектно-ориентирано програмиране C++ – работа в среда Visual Studio.net.
 • програмиране в Интернет среда- HTML, CSS, Java, Java Script.
 • пълно и задълбочено изучаване на програмите от Microsoft Office пакета.
 • архитектура и организация на бази от данни.
 • компютърна графика и дизайн – CorelDraw, Adobe Premiere, DreamWeaver.
 • администриране на компютърни системи и мрежи.

 

ЗАВЪРШИЛИТЕ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ ПРИДОБИВАТ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА:

 • разработват интернет приложения и поддържат компютърни мрежи.
 • проектират и изработват Web сайтове с помощта на съвременни програмни езици.
 • програмират и организират бази от данни.
 • работа операционна система, системен и приложен софтуер.
 • създаване и използване на компютърна графика.

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА УСПЕШНО ДИПЛОМИРАЛИТЕ СЕ:

 • у нас и в чужбина като софтуерни специалисти във всички области на компютърната техника.
 • като администратори на компютърни системи и мрежи.
 • като администратори на бази данни.
 • web- дизайнери и програмисти.
 • да продължат образованието си в техническите университети в страната и чужбина.