Спечелени проекти по програма ЕРАЗЪМ+ за 2019/2020г.

Спечелени проекти по програма ЕРАЗЪМ+ за 2019/2020г.

И двата проекта, които Професионална техническа гимназия "Д-р Никола Василиади" гр. Габрово, подаде по Ключова дейност 1 – „Мобилност“, сектори „Училищно образование“ и „Професионално образование и обучение“ са ОДОБРЕНИ за финансиране от ЦРЧР!

"Програмиране и ИКТ за по-качествено техническо образование в ИТ сектора" по КД102 ще получи финансиране 10900 евро, а "Европейско професионално образование- как да приложим теорията в практиката чрез иновативни форми на обучение" по КД101 е с финансиране 60343 евро. Проектите стартират на 1 юни 2019г и са с продължителност 1 година до 31 май 2020г.

Повече подробности за проектите може да видите ТУК.