Списък на учебници и помагала

На заседание на ПС с Протокол /13.09.2021г. е приет списък на учебниците и учебните помагала за уч. 2021/2022г, след съгласуване с председателя на Обществения съвет.

Списък на утвърдените учебници и учебни комплекти, които ще се използват за учебната 2020/21г.:

 1. Списъкът на УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ за  8 -ми, 9-ти и 10-ти клас са съобразени изцяло с утвърдената заповед  № РД 09-3681/18.08.2017 г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
 2. Списък на одобрените учебници по общообразователна подготовка за следните класове:
  • 8 клас
  • 9 клас
  • 10 клас
  • 11 клас
  • 12 клас
 3. Списък на одобрените учебници по професионална подготовка за следните специалности:
  • Автотранспортна техника
  • Компютърна техника и технологии и Приложно програмиране
  • Системно програмиране
  • Машини и системи с ЦПУ и Мехатроника 
  • Електрически превозни средства