Спортен календар

На заседание на педагогическия съвет с протокол N16/ 10.09.2019г. е приет спортен календар за учебната 2019/2020г.

Правилник за провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт може да разгледате ТУК..

Съдържанието на спортния календар може да разгледате ТУК.