Класни ръководители

Класни ръководители за учебната 2021/2022 година

Клас

Специалност

Класен ръководител

стая

X "а"

Компютърна техника и технологии

Даниела Божидарова Цветкова

208

X "б"

Приложно програмиране

Надежда Найденова

216

X "в"

Мехатроника

инж. Майя Йосифова Пенчева

211 а

X "г"

Автотранспортна техника

Йордан Шопов

217а

X "д”

Промишлена електроника

Мирослав Михайлов

211

XI ”а”

Компютърна техника и технологии

инж. Нелка Иванова

301б

XI ”б”

Приложно програмиране

Цветанка Генчева

301

XI ”в”

Мехатроника

Каталина Гогова

323

XI ”г”

Автотранспортна техника

Пенчо Колев

216

XII "a"

Компютърна техника и технологии

Силвия Христова

201

XII “б”

Системно програмиране

Пенка Пенева

305

XII “в”

Машини и системи с ЦПУ

Иван Михайлов Башев

980

XII “г”

Автотранспортна техника

Илиана Минкова Кожухарова

303

VIII ”а”

Компютърна техника и технологии

инж. Христина Панчева

116

VIII ”б”

Приложно програмиране

Даниела Павлова

204

VIII ”в”

Мехатроника

Димитър Колев

305

VIII ”г”

Автотранспортна техника

Невена Стефанова

323

VIII "д"

Електрически превозни средства

Ивелина Генчева

306

IX"а"

Компютърна техника и технологии

Диляна Лефтерова

205

IX”б”

Приложно програмиране

Пенка Симеонова

320

IX"в"

Мехатроника

Емил Драганов

218

IX"г"

Автотранспортна техника

инж. Георги Кънев Христов

212a

IX"д"

Промишлена електроника/Измервателна и организационна техника

инж. Георги Славчев Илиев

214а

Клас Специалност Класен ръководител Стая