Класни ръководители

Класни ръководители за учебната 2020/2021 година

Клас

Специалност

Класен ръководител

стая

IX "а"

Компютърна техника и технологии

Даниела Божидарова Цветкова

208

IX "б"

Приложно програмиране

Надежда Найденова

216

IX "в"

Мехатроника

инж. Майя Йосифова Пенчева

211 а

IX "г"

Автотранспортна техника

Йордан Шопов

217а

IX "д”

Промишлена електроника

Мирослав Михайлов

211

X ”а”

Компютърна техника и технологии

инж. Нелка Иванова

301б

X ”б”

Приложно програмиране

Цветанка Генчева

301

X ”в”

Мехатроника

Каталина Гогова

323

X ”г”

Автотранспортна техника

Пенчо Колев

216

XI "a"

Компютърна техника и технологии

Силвия Христова

201

XI “б”

Системно програмиране

Пенка Пенева

305

XI “в”

Машини и системи с ЦПУ

Иван Михайлов Башев

980

XI “г”

Автотранспортна техника

Илиана Минкова Кожухарова

303

ХII ”а”

Компютърна техника и технологии

инж. Марина Михайлова Селиванова

113а

ХII ”б”

Системно програмиране

Десимира Николаева Тодорова

206

ХII ”в”

Мехатроника

инж. Иванка Георгиева Станчева

201б

ХII ”г”

Машини и системи с ЦПУ

Димитър Колев

305

XII "д"

Машини и системи с ЦПУ

Росица Николова

219

VIII"а"

Компютърна техника и технологии

Диляна Лефтерова

205

VIII”б”

Приложно програмиране

Пенка Симеонова

320

VIII"в"

Мехатроника

Емил Драганов

218

VIII"г"

Автотранспортна техника

инж. Георги Кънев Христов

212a

VIII"д"

Промишлена електроника/Измервателна и организационна техника

инж. Георги Славчев Илиев

214а

Клас Специалност Класен ръководител Стая

1. VІІ”а” Компютърна техника и технологии инж. Марина Михайлова Селиванова 113 а

2. VІІ”б” Системно програмиране Десимира Николаева Тодорова 206

3. VІІ”в” Машини и системи с ЦПУ Димитър Николов Колев 216

4. VІІ”г” Мехатроника инж. Иванка Георгиева Станчева 201 б

5. IX "a" Компютърна техника и технологии Даниела Георгиева Павлова 204

6. ІX “б” Системно програмиране Христина Иванова Денева 213

7. ІX “в” Мехатроника Светла Здравкова Ненова 215 a

8. ІX “г” Автотранспортна техника инж. Сашо Панайотов Славов 212 a

9. Х”а” Компютърна техника и технологии Даниела Божидарова Цветкова 208

10. Х”б” Системно програмиране Христофор Николов Христов 201 a

11. Х”в” Мехатроника Диляна Мариус Лефтерова 207

12. Х”г” Автомобилна Мехатроника Ренета Радичкова Колева 217

13. Х”д” Автотранспортна техника Георги Кънев Христов 214 a

14. ХI”а” Автотранспортна техника Виолета Цончева Иванова 322

15. ХI”б” Системно програмиране Мария Иванова Табакова 305

16. ХI”в” Компютърна техника и технологии инж. Майя Йосифова Пенчева 211 a

17. ХI”г” Мехатроника Пенчо Колев Колев 219

18. ХI”д” Автомобилна мехатроника инж. Иван Рачев Банчев 321

19. ХІI”а Автотранспортна техника Илияна Минкова Кожухарова 303

20. ХІI”б Системно програмиране Пенка Илиева Симеонова 320

21. ХІI”в” Компютърна техника и технологии инж. Нелка Йорданова Иванова 201 б

22. ХІI”г” Мехатроника Цветанка Иванова Генчева 302