Класни ръководители

Класни ръководители за учебната 2019/2020 година

Клас

Специалност

Класен ръководител

стая

VII"а"

Компютърна техника и технологии

Даниела Божидарова Цветкова

208

VII"б"

Приложно програмиране

Надежда Найденова

216

VII"в"

Мехатроника

инж. Майя Йосифова Пенчева

211а

VII"г"

Автотранспортна техника

Йордан Шопов

217а

IX”а”

Компютърна техника и технологии

инж. Нелка Иванова

301 б

IX”б”

Приложно програмиране

Цветанка Генчева

301

VII"д”

Промишлена електроника

Мирослав Михайлов

211

IX”в”

Мехатроника

Каталина Гогова

323

IX”г”

Автотранспортна техника

Пенчо Колев

216

X "a"

Компютърна техника и технологии

Силвия Христова

201

X “б”

Системно програмиране

Пенка Пенева

305

X “в”

Машини и системи с ЦПУ

Иван Михайлов Башев

980

X “г”

Автотранспортна техника

Илиана Минкова Кожухарова

303

ХI”а”

Компютърна техника и технологии

инж. Марина Михайлова Селиванова

113 а

ХI”б”

Системно програмиране

Десимира Николаева Тодорова

206

ХI”в”

Мехатроника

инж. Иванка Георгиева Станчева

201 б

ХI”г”

Машини и системи с ЦПУ

Димитър Колев

305

XI"д"

Машини и системи с ЦПУ

Росица Николова

219

ХII"а"

Компютърна техника и технологии

Даниела Георгиева Павлова

204

ХII”б”

Системно програмиране

д-р Христина Иванова Денева

213

ХII"в"

Мехатроника

Емил Драганов

218

ХII"г"

Автотранспортна техника Автомобилна Мехатроника

инж. Сашо Панайотов Славов

212 a

Клас Специалност Класен ръководител Стая

1. VІІ”а” Компютърна техника и технологии инж. Марина Михайлова Селиванова 113 а

2. VІІ”б” Системно програмиране Десимира Николаева Тодорова 206

3. VІІ”в” Машини и системи с ЦПУ Димитър Николов Колев 216

4. VІІ”г” Мехатроника инж. Иванка Георгиева Станчева 201 б

5. IX "a" Компютърна техника и технологии Даниела Георгиева Павлова 204

6. ІX “б” Системно програмиране Христина Иванова Денева 213

7. ІX “в” Мехатроника Светла Здравкова Ненова 215 a

8. ІX “г” Автотранспортна техника инж. Сашо Панайотов Славов 212 a

9. Х”а” Компютърна техника и технологии Даниела Божидарова Цветкова 208

10. Х”б” Системно програмиране Христофор Николов Христов 201 a

11. Х”в” Мехатроника Диляна Мариус Лефтерова 207

12. Х”г” Автомобилна Мехатроника Ренета Радичкова Колева 217

13. Х”д” Автотранспортна техника Георги Кънев Христов 214 a

14. ХI”а” Автотранспортна техника Виолета Цончева Иванова 322

15. ХI”б” Системно програмиране Мария Иванова Табакова 305

16. ХI”в” Компютърна техника и технологии инж. Майя Йосифова Пенчева 211 a

17. ХI”г” Мехатроника Пенчо Колев Колев 219

18. ХI”д” Автомобилна мехатроника инж. Иван Рачев Банчев 321

19. ХІI”а Автотранспортна техника Илияна Минкова Кожухарова 303

20. ХІI”б Системно програмиране Пенка Илиева Симеонова 320

21. ХІI”в” Компютърна техника и технологии инж. Нелка Йорданова Иванова 201 б

22. ХІI”г” Мехатроника Цветанка Иванова Генчева 302